Taneční kroužek Tango, o. s. navazuje na dlouholetou tradici taneční školy


Chtělo by se začít slovy „bylo, nebylo”, protože to bylo tak dávno, že se to současníkům zdá být jako pohádka. Tradice našeho kroužku totiž vznikla v dobách, kdy jsme my – jeho současní členové – ještě ani nebyli na světě. Čerpáme tedy z vyprávění těch dříve narozených.

Taneční škola Unger

Pro popis historie bývá obvyklé určit nějaký začátek nebo významný milník, od kterého se pak vše odvíjí. V našem případě by se hodilo něco jako založení kroužku. Život ale dělá různé kotrmelce, takže milník v podobě založení Taneční školy Unger sice existuje, ale hned dvakrát a navíc historické kořeny sahají ještě dále. A jelikož se tyto kořeny mohou prostřednictvím jednotlivých tanečníků, ze kterých se posléze stali taneční mistři a osamostatnili se, týkat i jiných tanečních klubů a škol, upozorňujeme váženého čtenáře, že si na tuto část historie nečiníme výhradní nárok.

Tak tedy v 80. letech v rámci Opltovy taneční školy vyučoval Ing. Petr Unger, který také samostatně vedl taneční kroužek Standard. Kroužek se již od samého počátku zaměřoval na předtančení jak standardních, tak latinskoamerických tanců. Jedním z prvních předtančení byl „Valčík“. V dalších letech vzniklo velmi úspěšné předtančení „Mix standardních tanců“, kde ústředním tancem bylo tango (odtud později vzniká i nový název Tanečního kroužku Tango). Na přípravě jeho choreografie se podílel i Ing. Zdeněk Landsfeld.

Poté se ve vedení tanečního klubu vystřídalo několik tanečníků. Po Ing. Petru Ungerovi převzal na začátku devadesátých let vedení klubu Ing. Jiří Zajíček (také taneční mistr). Úspěšná etapa byla i pod vedením Vladimíra Černohorského, kdy vznikly nové choreografie předtančení „Mix standardních tanců“ a „Mix latinskoamerických tanců“.

V září 1985 byla založena Taneční škola Unger, která pořádala taneční kurzy ve Sládkovského sále v Obecním domě, a jako její součást byl založen i taneční klub, který byl pojmenován Tango. Z původního tanečního kroužku Standard přišli i někteří členové, byly přebrány choreografie, kostýmy a podobně. (Dovolujeme si upozornit váženého čtenáře, že od tohoto odstavce dále popisujeme historii, která už se netýká jiných tanečních klubů a škol, a činíme si na ni tedy nárok už jen my – současní a bývalí členové Tanečního kroužku Tango.)

S revolučními změnami v naší společnosti v roce 1989 přišla i malá revoluce v Taneční škole Unger, ze které se v roce 1990 stala Soukromá taneční škola Unger. Taneční kroužek Tango byl nadále její součástí. Věnoval se nácviku předtančení především pro taneční školu a taneční kurzy. Vznikla nová předtančení „Country tance“ a „Česká beseda“.

Dříve narození tanečníci kroužek opouštěli a nahrazovali je postupně noví, kteří přicházeli ze speciálních kurzů taneční školy. Také vedení kroužku bylo postupně přeneseno na Petra Ungera mladšího, kterému s výchovou nové generace kroužku pomáhal i JUDr. Josef Chrastil a později Ing. Zdeněk Landsfeld. V této době vzniklo pod vedením JUDr. Chrastila nové předtančení „Waltz“ a díky tehdejším členům kroužku Míle Frankové a Zbyňkovi Deylovi nový „Valčík“. Repertoár byl také rozšířen o různé sólové ukázky.

V létě 2002 byla činnost tanečního kroužku pozastavena kvůli povodním, které zasáhly domovskou tělocvičnu v Karlíně, kde kroužek přišel i o část kostýmů.

Koncem roku 2003 se činnost obnovila opět v rámci Soukromé taneční školy Unger, ovšem vedl jej Ing. Martin Kupr a opět došlo z velké části k výměně členů. Kroužek byl přestěhován na Alšovo nábřeží, kde působil po tři taneční sezóny. V rámci tohoto období byla nově uvedena sólová ukázka „Tango argentino“.

V září 2006 se taneční kroužek přestěhoval do gymnázia v Omské. V tom samém roce zaniká Soukromá taneční škola Unger. Členové se však s ukončením činnosti kroužku nechtějí smířit a pracuje se na jeho „záchraně“. Na vedení kroužku s Martinem Kuprem spolupracuje Jan Vilimovský. Díky Jitce Stokučové a Tomášovi Partlovi vzniká další předtančení „Salsa“.

Během jara 2007 přebírá post oficiální vedoucí kroužku Marcela Mančalová (ovšem za náležité podpory předchozích dvou vedoucích a dalších členů kroužku). Na pomoc s výukou standardních tanců se do kroužku vrací i členka někdejší první kroužkové generace Ing. Daniela Rendlová (také taneční mistrová). Začíná se s přípravou občanského sdružení.

K 16. 7. 2007 byl Ministerstvem vnitra registrován Taneční kroužek Tango, o. s. pod číslem jednacím VS-5474-SDR/1-2007 a bylo mu přiděleno identifikační číslo 22663991. Taneční kroužek Tango žije!

Žije a postupně rozvíjí svou činnost. Během sezóny 2006/2007 měl kroužek 9 předtančení, v následující sezóně 8 a během sezóny 2008/2009 dokonce 13 předtančení. Tančili jsme nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji např. v Týnci nad Sázavou, Kostelci nad Černými lesy, Blansku či v Neustupově. Naše práce nás baví a líbí se zřejmě i publiku, protože se nám rozrůstá stálá klientela – pravidelně vystupujeme pro Klub českých turistů v historickém sále na Hlavním nádraží, pro Římskokatolickou farnost sv.Terezie z Lisieux v Kulturním domě Ládví, pro Římskokatolickou farnost u kostela Panny Marie Královny Míru Praha - Lhotka v Kulturním centru Novodvorská, pro Sdružení dobrovolných hasičů v Neustupově a pro další.

K novému předtančení Salsy jsme ještě secvičili sólovou humorně laděnou ukázku směsi latinskoamerických tanců s názvem Ken a Barbie. Upravili a vylepšili jsme stávající předtančení Waltzu a Mixu latinskoamerických tanců mimo jiné tak, aby bylo možné vystupovat jak v 8 tak v 6 párech, což se ukázalo jako důležitý předpoklad pro menší taneční prostory. Dále jsme vytvořili nové předtančení Kombinace waltzu a valčíku pro 6 i 8 párů a díky Aničce Fišerové a Jendovi Krynickému vznikla komplet nová ukázka Tanga argentina.

Pokud zrovna netrénujeme předtančení, učíme se individuální déčkové a céčkové sestavy. Vedle pravidelných tréninků se jim věnujeme na zatím nepravidelných víkendových soustředěních, se kterými jsme začali na konci sezóny 2007/2008. Máme za sebou quickstep a slowfox, nyní trénujeme tango. Rozhodně však nezůstaneme jen u toho. Naším cílem je předtančení směsi standardních tanců.

Někteří členové kroužku navštěvují taneční kluby a „dovzdělávají se“ v různých kurzech (salsa, bachata, tango argentino). Dále se účastníme týdenních letních škol pořádaných jinými tanečními organizacemi mimo Prahu, a to nejen salsy či tanga argentina, ale zlepšujeme a inspirujeme se tam i v latině a ve standardu nebo se dokonce učíme flamenco. Samozřejmě nezůstáváme pozadu ani ve večerních akcích a v plesové sezóně vyrážíme na plesy a i mimo sezónu na salsaparty případně na tangové milongy.

Doporučujeme : Seznam.cz | Google.cz | Ateliéry FAMOOD